مغزبادام درختی ایرانی

۵۳۳,۰۰۰ تومان

چلغوزه

۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان

توت خشک رسمی مشهدی

۳۹۰,۰۰۰ تومان

گردو ایرانی درجه یک

۱۷۷,۰۰۰ تومان

بادام سنگی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو درجه یک (دوپر)

۴۳۰,۰۰۰ تومان

آجیل میوه

۱۸۵,۰۰۰ تومانکیلوگرم

مویز ازبک امسالی

۳۹۳,۰۰۰ تومان

مخلوط 7 کشمش

۱۸۹,۰۰۰ تومان

آجیل سفارشی

۵۰۹,۰۰۰ تومان

آجیل ممتاز

۳۴۳,۰۰۰ تومان

برگه زرد آلو فشرده

۲۶۹,۰۰۰ تومان

بادام هندی

۵۷۲,۰۰۰ تومان

خاکشیر

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پک 4 مغز لوکس

۱,۳۴۲,۰۰۰ تومان

پک آجیل چای

۶۵۹,۰۰۰ تومان

عناب

۲۷۹,۰۰۰ تومان

پک میکس میوه

۲۹۹,۰۰۰ تومان

پسته بادامی ( شور ، خام )

۴۸۷,۰۰۰ تومان

پک ویژه

۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید