گردو پوست کاغذی

قیمت اصلی ۳۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۶,۰۰۰ تومان است.

چلغوزه

قیمت اصلی ۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان است.

گردو ایرانی درجه یک

قیمت اصلی ۲۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۵,۰۰۰ تومان است.

بادام سنگی

قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۵,۰۰۰ تومان است.

مغزگردو درجه یک (دوپر)

قیمت اصلی ۵۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۵,۰۰۰ تومان است.

آجیل میوه

قیمت اصلی ۳۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۵,۰۰۰ تومان است.کیلوگرم

مویز افغان امسالی درجه یک

قیمت اصلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۹,۰۰۰ تومان است.

مخلوط 7 کشمش

قیمت اصلی ۲۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان است.

برگه زرد آلو فشرده

قیمت اصلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۳,۰۰۰ تومان است.

خاکشیر

قیمت اصلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۹,۰۰۰ تومان است.

پک 4 مغز لوکس

قیمت اصلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان است.

عناب

قیمت اصلی ۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۲,۰۰۰ تومان است.

پک میکس میوه

قیمت اصلی ۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۹,۰۰۰ تومان است.

پسته بادامی ( شور ، خام )

قیمت اصلی ۶۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۷,۰۰۰ تومان است.

پک ویژه

قیمت اصلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان است.
افزودن به سبد خرید

مغزبادام زرین

قیمت اصلی ۵۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۶,۰۰۰ تومان است.

نخودچی

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.

حبه میوه

قیمت اصلی ۲۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۱,۰۰۰ تومان است.

انجیر خشک 101

قیمت اصلی ۴۷۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۸,۰۰۰ تومان است.